• Bạn cần giúp gì?

    Hỗ trợ 24/7/365

  • Gọi ngay

    +(84)865376239

Tôi đã nghe nói về một API, nhưng chính xác thì nó là gì?

API là viết tắt của Giao diện chương trình ứng dụng và theo thuật ngữ cơ bản, nó là một tập hợp các quy trình, giao thức và công cụ được thiết kế để xây dựng các ứng dụng, hệ điều hành hoặc trang web. API chỉ định cách các thành phần phần mềm sẽ tương tác. Nói cách khác, API là tập hợp các quy tắc và yêu cầu chi phối cách một ứng dụng có thể và sẽ giao tiếp với ứng dụng khác.

Thông tin hỗ trợ của API được truyền giữa các chương trình, cho phép các ứng dụng chia sẻ dữ liệu và hành động thay mặt nhau - mà không gặp rắc rối hoặc yêu cầu nhà phát triển chia sẻ tất cả mã phần mềm của họ.

Tại sao API tùy chỉnh lại quan trọng như vậy?

Trong bối cảnh kỹ thuật ngày nay, API rất quan trọng vì chúng mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Vào năm 2019, người dùng mong đợi được kết nối và các API hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối đó.

Ví dụ: API cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng hoặc trang web truy cập vào các dịch vụ web lớn hơn như Facebook, LinkedIn, Instagram hoặc Pinterest. Điều đó giúp các ứng dụng này có thể chia sẻ dữ liệu và thay mặt cho nhau. Trên thực tế, cung cấp cho người dùng trải nghiệm “liên kết” mạnh mẽ mà họ khao khát.

Ngoài ra, các API giới hạn quyền truy cập vào một tập hợp các tính năng cụ thể, đơn giản hóa đáng kể quy trình chia sẻ dữ liệu bằng cách tránh sự cần thiết của việc chia sẻ mã mỗi khi bạn muốn tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng hoặc trang web khác nhau. Hãy coi API như các lỗ mở được tạo sẵn, cho phép luồng dữ liệu, tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả, tối ưu hóa tài nguyên và trong nhiều trường hợp là trách nhiệm pháp lý bên.

Khi ứng dụng của bạn mở rộng quy mô, các API thậm chí có thể trở thành một nguồn thu nhập bổ sung cho công ty của bạn. Các phiên bản đầu tiên của API mà chúng tôi sẽ tạo sẽ dành riêng cho bạn và nhóm phát triển của bạn. Khi bạn đã có được một số lượng lớn người dùng, bạn có thể phát hành các API công khai của mình, cho phép các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng phần mềm tùy chỉnh nâng cao chức năng ứng dụng của bạn, nhằm mang lại cho người dùng của bạn trải nghiệm tốt hơn, miễn phí. Cuối cùng, bạn thậm chí có thể tính phí các nhà phát triển này cho mỗi lần truy cập API!

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.