• Bạn cần giúp gì?

    Hỗ trợ 24/7/365

  • Gọi ngay

    +(84)865376239

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRALA
Ngày có hiệu lực: Tháng 2 năm 2019

Centrala và các chi nhánh của nó cam kết bảo vệ thông tin của bạn. Vui lòng đọc kỹ Thông báo về Quyền riêng tư này ('Thông báo') vì nó đưa ra thông tin quan trọng liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

Các công ty Centrala phát hành Thông báo

Trong Thông báo này, các tham chiếu đến 'chúng tôi', 'chúng tôi' hoặc 'Centrala' là các tham chiếu đến Công ty Cổ phần Centrala. Và tất cả các công ty thuộc tập đoàn kinh doanh dưới tên Centrala được liệt kê tại đây. Một số sản phẩm và / hoặc dịch vụ của Centrala có thể được liên kết thông qua www.centrala.vn, hoặc các công ty Centrala jsc với các mô hình kinh doanh khác nhau có chính sách bảo mật áp dụng riêng và Thông báo này không áp dụng cho họ

Centrala và tất cả các công ty thuộc tập đoàn của nó sẽ có quyền truy cập thông tin về các cá nhân được đề cập trong Thông báo này. Danh sách các tổ chức của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư này phải được gửi tới Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi thông qua các phương tiện sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRALA
3-2St, # 232, P.12, Q.10, HCMC
Việt Nam
Địa chỉ Email: contact@centrala.vn