• Bạn cần giúp gì?

    Hỗ trợ 24/7/365

  • Gọi ngay

    +(84)865376239

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn tận dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu trong chức năng trợ giúp của trình duyệt cách đặt trình duyệt của bạn để ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc xóa cookie hiện có. Ở đó, bạn cũng sẽ học cách chặn trình duyệt của mình đối với tất cả các cookie mới hoặc cài đặt nào bạn nên thực hiện để nhận thông báo về cookie mới.
Centrala JSC quan tâm đến việc đánh giá dữ liệu trang web cho các mục đích tối ưu hóa trang web và mặt khác, một người có liên quan có thể thấy trước một cách hợp lý về thời điểm dữ liệu cá nhân được thu thập và xem xét các trường hợp mà dữ liệu đó được thực hiện. Nó có thể sẽ được xử lý cho mục đích này

Centrala JSC, 3-2St, # 232, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam